Техническо описание

СИСТЕМА ЗА КЛИЕНТСКА ЛОЯЛНОСТ iBonus и iBonus Mobile

Системата за управление и анализ на клиентска лоялност iBonus е сигурно и удобно решение за събиране на бонус точки и/или електронни разплащания чрез карти. Може да се инсталира навсякъде и работи без управление от компютър. Съставена е от стационарен или мобилен терминал, клиентски карти и софтуер за събиране на данни от терминалите за последваща обработка и извличане на справки. Терминалите работят с безконтактни смарт карти, в които има електронно портмоне за сигурно съхранение и управление на електронните пари или натрупаните бонус точки. Основното предимство на системата е нейната функционална независимост от търговската и фискалната система в търговския обект и работа в реално време за нуждите на търговския и маркетинг мениджмънт.

iBonus Card Terminal

Терминалът е основната част от системата за лоялни клиенти с вградено софтуерно приложение, така че да работи автономно без нужда от връзка с компютър. Стационарният терминал има вградена операционна система, а мобилният работи под стандартна Android OS.

Четенето и записът на информация в и от електронното портмоне в клиентските карти се извършват с помощта на клавиатура, дисплей и вграден четец за безконтактни карти. Извършените операции на терминала се синхронизират автоматично с iBonus Card Server в локалната мрежа или през интернет. Технологията позволява обединение на различни обекти в обща система за безналични плащания и/или клиентска лоялност. При необходимост от клиентски бележки се инсталира и термо принтер, който може да бъде и в мобилен вариант с BlueTooth комуникация за връзка с мобилен iBonus терминал. Терминалите се обединяват в самостоятелни групи, така че картите от една платежна/бонус система не могат да се ползват в друга подобна.

iBonus Card Server

Софтуерът, който се грижи за събиране и обработка на данните от терминалите е iBonus Card Server. Вградени са разнообразни справки по различни критерии за анализ и управление на системата. Налични са и web базирани справки с възможност за достъп на клиентите до личната им информация. Технологията позволява разработване на справочен модул по задание на клиента.

iBonus Client Card

Клиентската карта е с вграден безконтактен чип, в който има защитено електронно портмоне. Тя може да бъде отпечатана с клиентски дизайн, да има име и/или номер на клиента, срок на валидност. При загубване или повреда може да се преиздаде без загуба на данните.  Възможно е вместо карта да се ползва силиконова гривна или ключодържател със същия чип.

Приложение:

За вътрешни електронни разплащания на клиентите, регистриране и управление на тяхната лоялност в: