Информация за потребителя

Предплатената безконтактна карта ще се издава на посетители на събитието и е платежен инструмент по време на събитието.

Картата позволява:

  1. Зареждане до лимит в размер на 200 лева срещу предоставяне на пари в брой на специално определени места (10 пункта)
  2. Плащане на терминални устройства на баровете.
  3. Справка за наличност на средства в картата.
  4. Връщане на остатък от допълнително заредени в картата средства по всяко време и по номинал кратен на 1 лв. до 2 часа след края на събитието.
  5. Картодържателят е длъжен да пази картата си, тъй като тя не се блокира и организаторите не носят отговорност при загубването ѝ.
  6. Банката не изплаща остатъчни средства на друго място след края на събитието.

С предплатената безконтактна карта плащанията са мигновени, няма чакане за одобрение на транзакцията, печат на касова бележка.