Информация за системата


Системата за разплащания с карти по време на масови музикални, културни или спортни събития iBonus Cashless Festival Payment System (iBonus CFPS) е разработена от Комитекс ООД, за да предостави нов тип модерна платежна услуга. Целта е да има възможност за много бърз, сигурен, лесен и удобен начин посетителите да заплащат храни, напитки и стоки с безконтактни карти, валидни в рамките на събитието. Картите имат вградено в чипа електронно портмоне, което по напълно сигурен начин съхранява данни за актуалната наличност от пари и позволява да се плаща само за 2 секунди. Без необходимост да се чака за ресто, без да се приготвят точни пари, като клиента във всеки един момент може да знае колко пари има в картата си. Картата може да се зарежда и и с нея да се плаща произволен брой пъти в рамките на нейната валидност. При всяко плащане се визуализира на клиентски дисплей похарчената сума в лева. На всички терминали при прочитане на картата се показва сумата на наличните пари. При зареждане винаги се издава разписка, в която се отразява колко пари са заредени, наличност в момента и колко вече са похарчени. След края на мероприятието клиента може да си изтегли обратно парите, които не е похарчил. За всяка карта може да се направи справка за всички действия с нея, както и да бъде подменена със запазване на парите на клиента.
Технология iBonus CFPS на Комитекс ООД е без централно обработване на транзакциите, което гарантира 100% работоспособност в реално време без риск от технически сривове в комуникации, блокиране на сървъри и други проблеми. Технологията може да работи едновременно с почти неограничен брой карти и терминали.

Системата iBonus CFPS може да се инсталира навсякъде и работи напълно автономно без управление от компютър. Съставена е от стационарни и мобилни терминали, принтери за бележки, клиентски карти и софтуер за последваща обработка и извличане на справки. Парите са сигурно защитени в чипа на картата и са винаги на разположение на клиента. Информацията е криптирана и защитена от опити за дублиране на карти или манипулиране на данни чрез използване на банкови картови защитни технологии. За нуждите на организаторите може да се ползват и гривни с чип.

Организаторите на мероприятието и платежния оператор, който обслужва паричните потоци във всеки желан от тях момент имат пълна справка за депозираните пари, похарчените пари, наличните пари по картите, броя карти, разнообразни статистически показатели. Основното предимство на системата е нейната функционална независимост от търговската и фискалната система в търговския обект и работа в реално време за нуждите на търговския и оперативния мениджмънт.

Комитекс ООД развива, използва и усъвършенства Системата iBonus CFPS от 2011 година До момента iBonus CFPS е използвана в над 15 големи музикални събития в България с над 100 000 участника.

Ibonus-2